image

STS GRUP
Qui som

STS grup és una organització moderna i dinàmica, que treballa amb l´objectiu de satisfer les necessitats de les persones des de les diferents vessants que la nostra cartera de serveis ofereix.

A través d´equipaments moderns, recursos humans professionals i sistemes de gestió eficients, treballem per oferir benestar a les persones i busquem respondre a les seves expectatives i necessitats amb total eficiencia.

Més de 20 anys d'experiència

Compromís, innovació i adaptació constant a les noves necessitats. 20 anys al costat de les persones afavorint la seva qualitat de vida, oferint assistència a la gent gran o dependent, atenció a domicili, serveis de qualitat, residències assistides i centres sociosanitaris.

Competencia

Oferim una intervenció de qualitat basada en l’atenció personalitzada i maximitzant la qualitat de vida de la persona.

Respecte

Actuem sempre d’acord amb la voluntat de les persones i respectant el seu dret a la intimitat.

Responsabilitat

Som sensibles a la diversitat sexo-afectiva i religiosa dels usuaris. Enfatitzem la formació per a l’atenció basada en totes les decisions de la persona.

Activitats

STS Grup disposa d’una xarxa de serveis que garanteixen una bona oferta assistencial. D’aquesta forma podem atendre des de les persones grans més autònomes que volen viure a casa acompanyades per un servei d´ajuda a Domicili fins a les que opten per viure en un centre residencial. També protegim mitjançant la Fundació STS a les persones que per les seves malalties han estat incapacitades legalment.

Sts assistencial

Centres sociosanitaris, residències assistides, hospitals i centres de dia, i residències per persones amb discapacitat física pensats per a persones grans i dependents que necessiten professionals i espais que atenguin les seves necessitats.

Sts Domo

Servei d’ajuda a domicili destinat a aquelles persones i famílies que necessiten un servei d’assistència personal o de la llar i que volen continuar vivint a casa seva.

STS Fundació

Consolidació i creixement de l’activitat tutelar, desenvolupament de projectes i obtenció de finançament públic i privat.

Política de qualitat

La vocació d’STS és oferir serveis sanitaris i socials de màxima qualitat. Per això disposem d’un departament específic, encarregat de vetllar pel compliment de tots els protocols de seguretat, excel·lència i servei.

  • Millorem la qualitat de vida de les persones i ens comprometem a dotar de recursos humans, tècnics i d’organització necessaris per a fer-ho possible.
  • Millorem contínuament l’eficàcia del sistema de gestió de la qualitat, informant i motivant al personal a que participi activament en la millora.
  • Treballem per augmentar la satisfacció de les persones usuàries dels serveis, de col·laboradors/es i d’empreses proveïdores així com d’augmentar l’eficàcia dels nostres processos.
  • Mantenim actualitzada la formació del personal per la realització de les activitats que li són encomanades.
  • Garantim el compliment dels requisits del client, els legals i reglamentaris per la realització de la nostra activitat.
  • Ens mostrem compromesos amb la seguretat laboral, amb la societat i amb el respecte mediambiental

Borsa de treball

Vols formar part del nostre equip?

El principal actiu de la nostra organització és el nostre equip humà. Oferim llocs de treball estables i de qualitat que poden ser interessants per aquelles persones que busquen la incorporació al món laboral.

Establim polítiques encaminades al foment del creixement professional, el desenvolupament de les competències personals i la millora en la formació. Podeu deixar el vostre currículum on esperem que hi enfoqueu la vostra experiència acadèmica i laboral i les vostres inquietuds i competències personals.