image

STS ASSISTENCIAL
Qui som

A STS Assistencial som experts en la gestió de centres residencials i sociosanitaris. El nostre objectiu es que les persones es sentin com a casa. Comptem amb unes instal·lacions adequades, amb un model d’atenció pensat per posar el centre a la persona i amb uns equips humans implicats en els objectius assistencials i que afavoreixen el benestar dels nostres residents.

Respectem els drets i la dignitat de les persones i estem alineats amb el seus desitjos i preferències personals, treballant l’àrea de la salut però també l’emocional, afectiva social i relacional.

Els programes que duem a terme als centres van encaminats a obtenir l’excel·lència en la cura personal. A més, desenvolupem estratègies específiques i especialitzades per atendre els processos de demència, els processos de final de vida i les necessitats en l’àmbit de la sexo-afectivitat. Enfoquem la nostra atenció en el marc de les bones pràctiques assistencials i sota paràmetres de respecte a la nostra carta ètica. Disposem de places sociosanitàries que tenen com a finalitat la cura, la rehabilitació funcional, la convalescència de malalties i l’abordatge de situacions de complexitat clínica o funcional.

image

Equip humà

Confiar en STS assistencial és confiar en un equip que manté la proximitat tant amb el resident com amb la seva família, amb eines que milloren la comunicació entre les parts.

STS Assistencial compta amb un equip humà amb més de 650 treballadors que són la peça clau per garantir el bon funcionament de l'organització. Entre ells, es poden trobar: personal mèdic, d'infermeria, auxiliars, treballadors socials, terapeutes ocupacionals, fisioterapeutes i educadors socials, a més de tot el personal de manteniment, de neteja, de recepció i de cuina, entre altres especialitats.

MÉS DE 650 TREBALLADORS

PERSONAL QUALIFICAT

10 CENTRES

Serveis

A STS podrà trobar quatre tipus de centres: Residències assistides, Centres sociosanitaris, Centres i hospitals de dia, i Residències per a persones amb discapacitat física.

Centres i hospitals de dia

Recurs diürn o de caràcter sanitari que ajuda a les famílies de persones dependents en les atencions personals i sanitaries en horari de dia.

Residència assistida

Un recurs que substitueix la llar familiar i on les estades dels residents solen tenir caràcter permanent. 

Centres sociosanitaris

Recurs d'internament hospitalari destinat a usuaris amb unes necessitats especialitzades i que té per objectiu la rehabilitació, reeducació, estimulació o estabilització de l'usuari per al futur retorn al domicili. 

Residència persones amb discapacitat física

Centre de dia on conviuen persones amb un percentatge de discapacitat igual o superior al 65%

Preguntes freqüents

 • La família pot participar de la vida del centre?
  Recomanem i encoratgem a les famílies a participar de la vida del centre, no només des del punt de vista de l’acompanyament personal o de la participació en activitats i festes, sinó que també afavorim una participació activa a través de diferents fòrums, assemblees, reunions o altres eines de participació.
 • Com puc triar una residència?
  L’elecció d’un centre residencial és de lliure elecció per part de la persona. Cadascú valua amb els seus propis criteris quin és el Centre que mÉs li escau, ja sigui per proximitat, per referències o per la percepció que en tingui després de visitar-la.
 • Hi ha diferència de preu per una plaça pública residencial en funció del centre?
  En cap cas. El copagament ve determinat per uns paràmetres econòmics de la persona que s´avaluen per part de la treballadora social amb una documentació que li és requerida a la persona o a la seva família (tot i que la quantitat la determina el Departament de Treball, Afers Socials i Família ). Un cop establert el copagament, aquest és el mateix que pertoca a tots els centres de la mateixa tipologia, independentment de la seva ubicació, tamany o serveis que ofereixi. No obstant això, l’import de l’aportació econòmica és revisable si canviem les circumstàncies econòmiques de la persona usuària.
 • Com s´accedeix a una plaça sociosanitària pública?
  L´accés a les places sociosanitàries depèn de la valoració dels professionals de la salut que indiquen si la persona té els criteris d’accés suficients, així com la seva prescripció i el tipus pertinent de plaça. Per tant no és de lliure elecció per part de la persona o la seva família.
 • Com puc accedir a una plaça de residència privada?
  L’elecció de viure a una residència és personal, ja que no hi ha cap altre requeriment ni tramitació prèvia. L´accés a la plaça privada està oberta a qualsevol persona o familiar que en tingui l’interès. Els preus que determinen els centres és lliure i pot variar sempre en funció dels serveis que ofereix l’establiment.
 • Si no trobo plaça en la residència que voldria en primera elecció?
  A vegades, la necessitat fa que no puguem accedir en primera instància a la residència que voldríem. No obstant això, per garantir el dret de poder fer-ho una persona pot, si ho desitja, estar apuntada a la llista d’espera d´un màxim de fins a 3 residències. Un cop és acollida en una residència de segona elecció, si sorgeix la plaça que desitgem es pot fer el trasllat sense cap problema.
 • Ja tinc resolució de grau de dependència i estic ingressat en plaça sociosanitària pública; m´hi puc quedar?
  Les places sociosanitàries són sempre temporals, el recurs definitiu és la residència assistida. La treballadora social l´orientarà de les diferents possibilitats, entre elles, si ho desitja, quedar-se el centre en plaça privada.
 • Quina és la diferència entre hospital de dia i centre de dia?
  L’hospital de dia té uns objectius terapèutics que quan s’assoleixen es valora l’alta. En canvi un centre de dia és per a persones majors de 65 anys amb problemes assistencials i socials.
 • Quin és el sistema d´accés a una plaça publica residencial?
  L´accés a les places de residència pública està garantida pel nostre sistema de protecció social. Cal fer unes tramitacions prèvies: Obtenir el reconeixement del grau de dependència de la persona (com a mínim ha de ser un Grau II) Apuntar-se a la llista d´espera del centre que desitgem. En aquest enllaç trobarà la informació sobre el reconeixement de dependència: http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/persones_amb_dependencia/que_es_i_com_es_reconeix_la_situacio_de_dependencia/ La treballadora d´atenció primària social l’ajudarà i acompanyarà en la tramitació d´aquests procediments.
 • Quina diferència existeix entre un sociosanitari i una residència?
  El centre sociosanitari té com a objectius la rehabilitació, reeducació, estimulació i estabilització del procés. Quan aquests s’assoleixen es retorna al domicili o a un altre centre sigui social o sanitari. En canvi, les residències són un substitutori de la llar familiar per a persones majors de 65 anys que tenen alguna necessitat d´assistència i que prefereixen viure en un entorn residencial protegit i segur. Aquestes últimes tenen caràcter permanent.