Missió, visió i valors

La missió d’STS Grup és proporcionar benestar a les persones, mitjançant serveis sanitaris i socials amb una atenció basada en l’excel·lència.

La visió d’STS Grup és ser l’organització referent en el sector sanitari i social que es distingeixi per proporcionar la màxima qualitat i atenció personalitzada en la prestació de serveis.

STS vol ser reconeguda pel desenvolupament personal i professional dels seus treballadors/es i per aportar valor a la societat amb compromís, innovació i adaptació constant a les necessitats de la població.

Els valors d’STS Grup són la competència, el respecte i la responsabilitat.

Missió, visió i valors