Equip humà

Ser sempre al costat de les persones porta a STS Grup, en primer lloc, a ser al costat del seu equip: un equip humà amb més de 550 treballadors i treballadores, que són la peça clau per garantir el bon funcionament de l’organització. Entre ells es pot trobar personal tècnic, sanitari, mèdic, d’infermeria, administratiu, de manteniment, de neteja, d’informàtica, de recepció, de mecànica o de cuina entre d’altres especialitats.

De tots ells i elles depèn la professionalitat i la qualitat del servei que oferim. Per això invertim en la captació i selecció del millor capital humà, prioritzant la vocació i el sentiment d’ajuda a les persones. A més STS Grup compta amb un equip directiu àgil i resolutiu, una estructura dinàmica i uns processos enfocats a assolir el benestar de les nostres persones usuàries i dels seus familiars.

Formació

La Formació esdevé una àrea fonamental en la capacitació i desenvolupament dels nostres professionals. Per aquest motiu STS Grup és pioner en la formació psicològica i de maduració personal dels treballadors i treballadores, sense obviar la formació tècnica que els garanteixi estar al dia de les darreres novetats del sector.

En aquest sentit col·laborem amb el Departament de psicologia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i comptem amb la figura d’un Coach in company per a potenciar les habilitats personals i professionals del nostre equip.

FormaciĆ³ als treballadors